Tag Archives: Best

My three favourite game apps

Hello everybody! It’s finally friday! horray! And today I would like to recommend you three awesome apps developed in Catalunya. As you will see we are a country with a lot of creative and talented people!

The first one is Tiny Thief, created by 5ants, it’s probably my favourite game app of all times, it’s really addictive and the illustrations are absolutely adorable.

thiny_thief

 

Next one is Stubbies, created by Creatiu lab. It’s al funny and challenging puzzle game starred by these cute and colorful characters, the stubies.

stubies

And last but not least Monsters Band, created by La Troupe Studios, my favourite game for kids, I love the amazing art work by the illustrator Xavi Ramiro. Kids enjoy it so much because it involves observation, association, logic and memory, all starred by some friendly monsters.

monsters_band

 


Hola a tots! Per fi és divendres! Visca! Avui m’agradaria recomanar-vos tres aplicacions impressionants desenvolupades a Catalunya. Com podeu veuresom un país amb una gran quantitat de persones creatives i amb talent!

El primer és Thief Tiny, creat per 5ants, probablement el meu joc d’ipad favorit, és realment addictiu i les il·lustracions són absolutament adorables.

En segon lloc Stubbies, creat pel Creatiu lab. És un joc divertit i desafiant de trencaclosques protagonitzat per uns personatges bonics i colorits, els stubies.

I per últim però no menys important Monster Band, creat per La Troupe Estudios, el meu joc favorit per a nens, m’encanta l’increïble treball de l’il·lustrador Xavi Ramiro. Els nens gaudeixen perquè es tracta d’un joc d’observació, associació, lògica i memòria, tot protagonitzat per uns monstres molt amistosos.Hola a todos! Por fin es viernes! Viva! Hoy me gustaría recomendaros tres aplicaciones impresionantes desarrolladas en Cataluña. Como podéis veure somos un país con una gran cantidad de personas creativas y con talento!

El primero es Thief Tiny, creado por 5ants, probablemente mi juego de ipad favorito, es realmente adictivo y las ilustraciones son absolutamente adorables.

En segundo lugar Stubies, creado por Creatiu lab. Es un juego divertido y desafiante de puzzle protagonizado por unos personajes bonitos y coloridos, los stub.

Y por último pero no menos importante Monster Band, creado por La Troupe Estudios, mi juego favorito para niños, me encanta el increíble trabajo del ilustrador Xavi Ramiro. Los niños disfrutan porque se trata de un juego de observación, asociación, lógica y memoria, todo protagonizado por unos monstruos muy amistosos.

My three favourite Christmas presents

Happy New Year everybody!! (sorry for the 12 days of delay) How are you today? Let me apology for this little break! As you can see I’ve been redesigning my little Bloggity Blog! What do you think about this new interface? Please, tell me your opinions in the comments below (It would be great to have some feedback from you guys).

I’ve been enjoying this last Christmas holydays like a child, I love the family reunions, been at the table for hours, eat a lot of candies and obviously give and get a lot of presents.

This is my Top 3 Christmas presents list from this year:

cards_against_humanity

The 3rd position is for the “Party game for horrible people” Cards Against Humanity.  This game is really funny, just reading the description on it’s website you can understand what I’m talking about.

“Cards Against Humanity is a party game for horrible people. Unlike most of the party games you’ve played before, Cards Against Humanity is as despicable and awkward as you and your friends.”

Best of this game is that you can have it for free under a Creative Commons license. You can download your own deck of cards, print and cut them and start playing with your “despicable and awkward” friends.

hipster_coconut

The 2nd position is for this Hipster Coconut tote bag from Olula a creative studio and showroom based in Madrid.

instax-mini-90

(photo from Photojojo Store!)

And finally the 1st position it’s for this beautiful retro-styled camera, the Instax mini 90 from Fujifilm. I can’t wait to use it!


Feliç Nou any tots i totes !! (Ho sento pels 12 dies de retard) Com esteu avui? Diculpeu-me per aquest petit descans! Com es pot veure que he estat redissenyant el meu petit Bloggity Blog! Què en penseu d’aquesta nova estètica?  Podeu opinionar a la secció de comentaris (M’encantaria poder tenir una mica de feedback amb vosaltres).

Puc dir que he gaudit com una nena aquestes passades festes, m’encanten els àpats familiars, estar assegut a la taula durant hores, menjar una gran quantitat de dolços i, òbviament, donar i rebre un munt de regals.

Aquest és el meu Top 3 de regals de Nadal:

La Tercera posicio és per al  “joc de taula per a gent horrible” Cards Agains Humanity. Aquest joc és molt divertit, només de llegir la descripció que en fan a la seva pàgina web podeu entendre del que us estic parlant.

“Cards Against Humanity és un joc de taula per a gent horribles. Adiferència de la majoria dels jocs que hagis jugat abans, Cards Against Humanity és tan menyspreable i maldestre com tu i els seus amics.”

El millor d’aquest joc és que el pots tenir de forma gratuïta sota llicència de Creative Commons. Pots descarregar la seva pròpia baralla de cartes, imprimir-les, retallar-les i començar a jugar amb els seus amics “menyspreables i maldestres”.

El segon lloc és per a aquesta tote Hipster Coconut d’Olula un estudi creatiu amb seu a Madrid.

I finalment la primera posició és per aquesta bonica càmera d’estil retro, la Instax Mini 90 de Fujifilm. No puc esperar a estrenar-la!

 


Feliz Año Nuevo a todos y todas !! (Lo siento por los 12 días de retraso) Como estáis hoy? Disculpadme por este pequeño descanso! Como podéis ver que he estado rediseñando mi pequeño Bloggity Blog! ¿Qué pensáis de esta nueva estética? Podéis opinar en la sección de comentarios (Me encantaría poder tener algo de feedback con vosotros).

Puedo decir que he disfrutado como una niña estas pasadas fiestas, me encantan las comidas familiares, estar sentado en la mesa durante horas, comer una gran cantidad de dulces y, obviamente, dar y recibir un montón de regalos.

Este es mi Top 3 de regalos de Navidad:

La Tercera posición es para el “juego de mesa para gente horrible” Cards Against Humanity. Este juego es muy divertido, sólo de leer la descripción que hacen en su página web se puede entender de lo que os estoy hablando.

“Cards Against Humanity es un juego de mesa para gente horrible. A diferencia de la mayoría de los juegos que hayas jugado antes, Cards Against Humanity es tan despreciable y torpe como tú y sus amigos.”

Lo bueno de este juego es que lo puedes tener de forma gratuita bajo licencia de Creative Commons. Puedes descargar tu propia baraja de cartas, imprimirlas, recortarlas y empezar a jugar con sus amigos “despreciables y torpes”.

El segundo lugar es para esta tote Hipster Coconut de Olula un estudio creativo con sede en Madrid.

Y finalmente la primera posición es para esta bonita cámara de estilo retro, la INSTAX Mini 90 de Fujifilm. No puedo esperar a estrenarla!

Plugin creado por AcIDc00L: bundles
Plugin Modo Mantenimiento patrocinado por: posicionamiento web