Category Archives: Life

I have opened an online shop!

It’s oficial, I’m definitely the worse blogger ever. I’ve been two months without posting, and I feel terrible about it guys, mainly because I feel this is my little corner of creativity, although, and this is what I want to anounce you, I have an online shop now!!!

I’m really excited to tell you about it, I have been working really hard on it lately, and I know it’s not an excuse but I can asure it’s soooo dificult to run two blogs, an online shop and a ridiculously amount of social networks. I’m literally “technology exausted”. I’m sure you, sometimes, can relate to that.

Anyways, I want to talk about my little business. I created a brand called www.oloboxes.com. It is a brand for kids, mainly I make gift boxes for newborns, little toys and original clothes, all handmade by me.

Let me show you some pictures

SONY DSC

CIMG1725

CIMG1703

SONY DSC

These are some of the products I make, I create my own ilustrations, and I love it cause it make it feel even more personal and handmade. If you go to the web you’ll see it’s only in spanish right now, but if you are interested in any product I can send worldwide!

What do do think about it? Do you like it? I would love to have some feedback from you guys, honestly sometimes I feel like nobody is visiting my blog, it’s kind of sad not having any comment, so I dare you; if you are reading this right now, please let me know in the comments, you would make my day.

 


 

És oficial, definitivament sóc la pitjor bloggera de la història. He estat dos mesos sense publicar res, i em sento fatal nois. En gran part perque sento que aquest és el meu petit racó creatiu, encara que, i això és el que us volia anunciar, he obert una botiga online !!!

Estic molt contenta, he estat treballant molt dur en la botiga últimament, i sé que no és una excusa, però puc assegurar-vos que és extenuant mantenir dos blogs, una botiga online i una quantitat ingent de xarxes socials. Estic tecnologicament esgotada”. Segur que algun de vosaltres està d’acord amb mi.

De tota manera, avui us vull parlar del meu petit negoci. He creat una marca anomenada www.oloboxes.com. És una marca de productes per a nens, sobretot faig caixes regal per a nadons, petites joguines i roba originals, tot fet a mà per mi.
Aquests són alguns dels productes, faig les meves propies il·lustracions, i m’encanta perquè fa que el resultat sigui encara més personal. Per ara la web només està disponible en espanyol, però si algú està interessat en un producte envio a tot el món!

Què en penseu? Us agraden els productes? M’encantaria tenir el vostre feedback, la veritat és que de vegades penso que ningú visita aquest blog, és una mica trist i decevedor no tenir mai cap comentari, així que et vull demanar que si estàs llegint això ara mateix, si us plau, fes-m’ho saber en els comentaris, m’alegraries el dia.


Es oficial, definitivamente soy la peor bloguera de la historia. He estado dos meses sin publicar nada, y me siento fatal chicos. En gran parte porque siento que este es mi pequeño rincón creativo, aunque, y esto es lo que os quería anunciar, he abierto una tienda online !!!
Estoy muy contenta, he estado trabajando muy duro en la tienda últimamente, y sé que no es una excusa, pero puedo aseguraros que es extenuante mantener dos blogs, una tienda online y una cantidad ingente de redes sociales. Estoy tecnológicamente agotada “.Seguro que alguno de vosotros está de acuerdo conmigo.
De todos modos, hoy os quiero hablar de mi pequeño negocio. He creado una marca llamada www.oloboxes.com. Es una marca de productos para niños, sobre todo hago cajas regalo para bebés, pequeños juguetes y ropa originales, todo hecho a mano por mí.
Estos son algunos de los productos, hago mis propias ilustraciones, y me encanta porque hace que el resultado sea aún más personal. Por ahora la web sólo está disponible en español, pero si alguien está interesado en un producto envío a todo el mundo!
¿Qué opinas? Os gustan los productos? Me encantaría tener vuestro feedback, la verdad es que a veces pienso que nadie visita este blog, es un poco triste y deprimentes no tener nunca ningún comentario, así que te quiero retar, si estás leyendo esto ahora mismo, por favor, házmelo saber en los comentarios, me alegraría el día.

 

25 Random facts about me

Here we go:

 1. I never eat fruit and I ever did, not even strawberries, cherries or all of these kind of fruits everyone love.
 2. New York is the farthest place from home I’ve ever been.
 3. Maybe I’m the shiest person in the world, actually I usually don’t like people.
 4. I like to collect old random things.
 5. I can remember every single song I listen.
 6. Probably I am the worst person at sports, maybe cause I’m in a very bad shape.
 7. I’m stubborn just like my grandma.
 8. I’m 29 and still living with my parents cause I don’t have money to live by my own.
 9. I love babies and kiddos and surprisingly they love me back.
 10. My all time favourite person was my grandpa.
 11. My favourite colour is green
 12. I prefer give presents than receive them.
 13. I have never smoked or drunk alcohol at all.
 14. When I was a child I hated reading, now I love it.
 15. I can count my friends with my two hands.
 16. I had agoraphobia and I still prefer spend most of my time at home.
 17. I’ve always thought I would live my whole life in Barcelona, now I’m not sure at all. <3
 18. I’m a handy person.
 19. I have kind of a weird telepathy with my sister XD
 20. I hate talking on the phone.
 21. I’m always trying to start eating healthy and I fail all the time…. you know… Nutela…
 22. I started painting when I was a child because I felt identified with Vincent Van Gogh.
 23. I would like to have a little orchard, despite the fact that I’ve just killed my cacti.
 24. I like to go to IKEA to imagine myself living in all their little apartment reproductions.
 25. Pixar movies are my favourite movies.

img040

This little munchkin it’s me!


 

 1. Mai menjo fruita i mai n’he menjat, ni maduixes, cireres ni les que agraden a tothom.
 2. Nova York és el lloc on he anat més allunyat de casa.
 3. No descarto ser la persona més tímida del món, en realitat en general no m’agrada la gent.
 4. M’agrada col·leccionar tot tipus de coses velles.
 5. Puc recordar totes les cançons que escolto.
 6. Probablement sóc la pitjor persona esportivament parlant, potser perquè no estic gens en forma.
 7. Sóc tossuda com la meva àvia.
 8. Tinc 29 anys i encara visc amb els meus pares perquè no tinc diners per independitzar-me.
 9. M’encanten els nadons i els nens i sorprenentment jo els encanto a ells.
 10. La meva persona preferida de tots els temps era el meu avi.
 11. El meu color preferit és el verd.
 12. Prefereixo fer regals que rebre’ls.
 13. No he fumat o begut mai.
 14. Quan era petita odiava llegir, ara m’encanta.
 15. Puc contar als meus amics amb les meves dues mans.
 16. Vaig tenir agorafòbia i encara ara prefereixo passar la major part del meu temps a casa.
 17. Sempre he pensat que viuria tota la meva vida a Barcelona, ​​ara no estic gens segura. <3
 18. Sóc molt manetes.
 19. Tinc una mena de telepatia extranya amb la meva germana. XD
 20. No m’agrada parlar per telèfon.
 21. Sempre intento començar a menjar sa i ho acabo deixant…. ja sabeu … Nutela …
 22. Vaig començar a pintar quan era petita perquè em sentia identificada amb en Vincent Van Gogh.
 23. M’agradaria tenir un petit hort, tot i que fa poc he matat al meu cactus.
 24. M’agrada anar a IKEA i imaginar-me vivint en un dels petits apartaments que reprodueixen.
 25. Les pel·lícules de Pixar són les meves preferides.

 

 1. Nunca como fruta y nunca he comido, ni fresas, cerezas ni las que gustan a todo el mundo.
 2. Nueva York es el lugar donde he ido más alejado de mi casa.
 3. No descarto ser la persona más tímida del mundo, en realidad por lo general no me gusta la gente.
 4. Me gusta coleccionar todo tipo de cosas viejas.
 5. Puedo recordar todas las canciones que escucho.
 6. Probablemente soy la peor persona deportivamente hablando, tal vez porque no estoy para nada en forma.
 7. Soy terca como mi abuela.
 8. Tengo 29 años y aún vivo con mis padres porque no tengo dinero para independizarme.
 9. Me encantan los bebés y los niños y sorprendentemente yo les encanto ellos.
 10. Mi persona favorita de todos los tiempos era mi abuelo.
 11. Mi color preferido es el verde.
 12. Prefiero hacer regalos que recibirlos.
 13. No he fumado ni bebido nunca.
 14. Cuando era pequeña odiaba leer, ahora me encanta.
 15. Puedo contar a mis amigos con mis dos manos.
 16. Tuve agorafobia y todavía ahora prefiero pasar la mayor parte de mi tiempo en casa.
 17. Siempre he pensado que viviría toda mi vida en Barcelona, ​​ahora no estoy nada segura. <3
 18. Soy muy manitas.
 19. Tengo una especie de telepatía extraña con mi hermana. XD
 20. No me gusta hablar por teléfono.
 21. Siempre intento empezar a comer sano y lo termino dejando …. ya sabes … Nutela …
 22. Empecé a pintar cuando era pequeña porque me sentía identificada con Vincent Van Gogh.
 23. Me gustaría tener un pequeño huerto, aunque hace poco he matado a mi cactus.
 24. Me gusta ir a IKEA y imaginarme viviendo en uno de los pequeños apartamentos que reproducen.
 25. Las películas de Pixar son mis preferidas.

Last minute trip to Amsterdam

Hello everybody! As I told you on the last post, I thought my summer vacation was over, but No! One last surprise, a one week preparation trip to Amsterdam. Luckly I’ve been waiting to visit Amsterdam for a long time, (I was looking forward to go to the Van Gogh Museum, my all time favourite painter since I discovered him 20 years ago) so I knew exactly where I had to go.

As the trip ended up being amazing I made you a list of my 5 favourite things to do in Amsterdam.

Amsterdam_5_things_to_do_5.jpg

Obviously, go to the Van Gogh Museum

(and the Rijksmuseum, the Anne Franck Huis, the Heineken Experience….).

Amsterdam_5_things_to_do_2

Visit the Albert Cuyp Market.

Amsterdam_5_things_to_do_1

Go take a beer at a windmill.

Brouwerijhetij

Amsterdam_5_things_to_do_3

Take a picture from the top of the Centrale Bibliotheek.

Amsterdam_5_things_to_do_4

Take a free tour with New Sandemans and discover hidden neighborhoods.


 

Hola a tothom! Com us vaig dir a l’últim post,  pensava que les vacances d’estiu s’havien acabat, però no! Hi ha hagut una última sorpresa, un viatge a Amsterdam, amb només una setmana de preparació. Per sort portava molt de temps esperant per visitar Amsterdam (em moria de ganes d’anar al Museu Van Gogh, el meu pintor favorit des de fa gairebé 20 anys), així que tenia claríssims els llocs a visitar.

Com el viatge va acabar sent increïble us he fet una llista de 5 coses que fer a Amsterdam.

 1. Òbviament, anar al Museu Van Gogh (i al Rijksmuseum, a l’Anne Frank Huis, a la Heineken Experience ….).
 2. Visiteu el mercat Albert Cuyp.
 3. Anar a fer una cervesa en un molí de vent. Brouwerijhetij.
 4. Fer una foto des de l’última planta de la Centrale Bibliotheek.
 5. Feu un tour gratuït amb New Sandemans i descobrir els barris ocults de la ciutat.

 

Hola a todos! Como os dije en el último post, pensaba que las vacaciones de verano habían terminado, pero no! Ha habido una última sorpresa, un viaje a Amsterdam, con sólo una semana de preparación. Por suerte llevaba mucho tiempo esperando para visitar Amsterdam (me moría de ganas de ir al Museo Van Gogh, mi pintor favorito desde hace casi 20 años), así que tenía clarísimos los lugares a visitar.

Como el viaje terminó siendo increíble os he hecho una lista de 5 cosas que hacer en Amsterdam.

 1. Obviamente, ir al Museo Van Gogh (y al Rijksmuseum, al Anne Frank Huis, en la Heineken Experience ….).
 2. Visitar el mercado Albert Cuyp.
 3. Ir a tomar una cerveza en un molino de viento. Brouwerijhetij.
 4. Hacer una foto desde la última planta de la Centrale Bibliotheek.
 5. Hacer un tour gratuito con New Sandeman y descubrir los barrios ocultos de la ciudad.

10 things to do on vacation

Hi everybody, I’m finally back from vacation! It’s sooooo sad you guys, summer it’s almost over. But don’t freak out yet, we still have enough time to enjoy these last days of August.

summer_2015_my_little_bloggity_blog_1

 

My summer has been great  I’ve tried a lot of new things. Let me share with you a list of 10 things I enjoyed this summer and maybe I will inspire you to try.

 1. Go on a road trip. (I went on a little road trip to Spain)
 2. Dance all night at a Music Festival. (My friends and I had a good time at the catalan music festival Canet Rock)
 3. Go get an ice cream (I tried one from Rocambolesc by Jordi Roca, he is the pastry chef of the restaurant El Celler de Can Roca, the Best Restaurant of the World 2015) Rocambolesc
 4. Spend an entire week at the beach. (Nothing better than a whole week at La Costa Brava with my boyfriend)
 5. Start a business (Let me tell you guys, summer is not only for procrastination, You can work too! I’m so excited about this! but don’t worry I’m gonna show you my project soon, guys)
 6. Plan an imaginary trip (You don’t know, maybe one day…personally my dreamed trip would be to US west coast)
 7. Go hiking (I went to Les cadolles Fondes in Tarragona, and what a beautiful place)
 8. Take a lot of pictures and make and album (as you can see I’ve used my Instax Mini 90 a lot this summer)
 9. Eat a lot of candy (I ordered a box of japanese candy online, I will show you soon)summer_2015_my_little_bloggity_blog_3
 10. Make at least one tv series marathon (some of my favourite tv series this summer are: Orange is the New Black, Jane the Virgin and Girls)

Hola nois, finalment he tornat de vacances! És taaaaaan trist, l’estiu està a punt d’acabar. Però us espanteu, encara tenim temps suficient per gaudir aquests últims dies d’Agost.

El meu estiu ha estat genial, he viscut un munt d’experiècies noves. Deixeu-me compartir-ho amb vosaltres fent una llista de 10 coses que he fet aquest estiu i que et recomano provar.

 1. Anar de viatge per carretera. (Jo vaig anar de viatge per Espanya).
 2. Ballar tota la nit en un festival de música. (Am els meus amics vam passar una bona estona al festival de música en català Canet Rock).
 3. Anar a menjar un gelat (Jo vaig tastar un gelat de “Rocambolesc” la gelateria de Jordi Roca, el xef del restaurant El Celler de Can Roca, el Millor Restaurant del Món 2015).
 4. Passar una setmana sencera a la platja. (Res millor que una setmana sencera a La Costa Brava amb el meu xicot).
 5. Començar un negoci. (Deixeu-me que us ho digui però, l’estiu no és només per procrastinar, pots treballar també! Estic molt emocionada amb aquest projecte, ben aviat us posaré al corrent).
 6. Planificar un viatge imaginari (No se sap mai, potser algun dia… personalment el meu viatge somiat seria a la costa oest dels EUA).
 7. Anar d’excursió (jo vaig anar a Les Cadolles Fondes a Tarragona, un lloc molt bonic).
 8. Fer un munt de fotos i fer-ne un l’àlbum (com es pot veure jo he fet servir la meva Instax Mini 90).
 9. Menjar molts dolços (vaig demanar una caixa de dolços Japonesos online, en breu us faré un post).
 10. Fer almenys una marató de sèries (algunes de les meves sèries favorites d’aquest estiu són: Orange is the new black, Jane the Virgin i Girls).

Hola chicos, finalmente he vuelto de vacaciones! Es taaaaaan triste, el verano está a punto de terminar. Pero no os asustéis, aún tenemos tiempo suficiente para disfrutar los últimos días de Agosto.

Mi verano ha sido genial, he vivido un montón de experiècies nuevas. Dejadme compartirlo con vosotros haciendo una lista de 10 cosas que he hecho este verano y que te recomiendo probar.

 1. Ir de viaje por carretera. (Yo fui de viaje por España).
 2. Bailar toda la noche en un festival de música. (Am mis amigos pasamos un buen rato en el festival de música en catalán Canet Rock).
 3. Ir a comer un helado (Yo probé un helado de “Rocambolesc” la heladería de Jordi Roca, el chef del restaurante El Celler de Can Roca, el Mejor Restaurante del Mundo 2015).
 4. Pasar una semana entera en la playa. (Nada mejor que una semana entera en La Costa Brava con mi novio).
 5. Comenzar un negocio. (Dejadme que os lo diga pero, el verano no es sólo para procrastinar, puedes trabajar también! Estoy muy emocionada con este proyecto, en breve os pondré al corriente).
 6. Planificar un viaje imaginario (No se sabe, quizás algún día … personalmente mi viaje soñado sería en la costa oeste de EE.UU.).
 7. Ir de excursión (yo fui a Les Cadolles Fondes en Tarragona, un lugar muy bonito).
 8. Hacer un montón de fotos y hacer un álbum (como se puede ver yo he usado mi Instax Mini 90).
 9. Comer muchos dulces (pedí una caja de dulces Japoneses online, en breve os haré un post).
 10. Hacer al menos una maratón de series (algunas de mis series favoritas de este verano son: Orange is the new black, Jane the Virgin y Girls).

DIY cute kitty cat pencil case from spoonflower

Hi guys! How are you today? Here, in Barcelona, we are melting, the temperature hit the 95ºF this morning and I’ve seen in the news that there are some places in Catalonia over 109ºF.

Anyways, today I would like to show you another Spoonflower DIY I made, a few weeks ago I bought the fabrics to make these cute kitty cat pencil cases for my little cousins. The designs are made by woodmouse&bobbit’s Fabric Prints , take a look:

CIMG1792

CIMG1795


Hola nois! Com esteu avui? Aquí, a Barcelona, ens estem desfent per moments, la temperatura ha arribat als 32ºC aquest matí i he vist a les notícies que hi ha llocs a Catalunya a més de 43ºC.

Bé, de totes maneres, avui m’agradaria ensenyar-vos un altre DIY  de Spoonflower, fa unes setmanes vaig comprar les telas per fer aquests dos estoigs de gat per als meus cosins petits. Els dissenys estan fets per woodmouse&bobbit Fabric Prints, feu-li una ullada:


 

Hola chicos! Como estais hoy? Aquí, en Barcelona, nos estamos deshaciendo por momentos, la temperatura ha subido hasta los 32ºC esta mañana y he visto en las noticias que hay lugares en Cataluña por encima de los 43ºC.

Bueno, de todos modos, hoy me gustaría enseñaros otro DIY de Spoonflower, hace unas semanas compré las telas para hacer estos dos estuches de gato para mis primos pequeños. Los diseños están hechos pop woodmouse&bobbit Fabric Prints, hechadle un vistazo:


 

A spanish road trip

This last weekend my lovely boyfriend and I went on a little road trip to Spain. We were searching for our origins because my grandpa and his grandma were from Spain and came to Catalonia in the early 1920s.

It was a very fun trip, and we enjoyed so much, so I want to share with you some photos from Cutanda and Salvacañete.

cutanda_mylittlebloggityblog

 

cutanda2_mylittlebloggityblog

 

salvacañete2_mylittlebloggityblog

 

salvacañete_mylittlebloggityblog


Aquest cap de setmana passat el meu xicot i jo vam fer un viatge per carretera per Espanya. En part, estàvem buscant els nostres orígens perquè el meu avi i la seva àvia van venir d’Espanya cap a Catalunya a principis del anys 20.

Va ser un viatge molt divertit, i vam gaudir molt, així que vull compartir amb vosaltre algunes fotos de Cutanda (Teruel) i Salvacañete (Cuenca).


Este fin de semana mi novio y yo hicimos un viaje por carretera por España. En parte, estábamos buscando nuestros orígenes porque mi abuelo y su abuela vinieron de España a Catalunya a principios de los años 20.

Fue un viaje muy divertido, y disfrutamos mucho, así que quiero compartir con vosotros algunas fotos de Cutanda (Teruel) y Salvacañete (Cuenca).

 

 

DIY cute baby cloth book from Spoonflower

Hi everyone!! today I’d like to share with you my last DIY, recently I’ve been shopping a lot on Spoonflower, an amazing printing company, where you can design print and sell your own fabric, wallpaper and gift wrap, seriously it’s great (and this is not a sponsored post 🙂 )

To do this DIY I bought a fat quarter of fabric from Bora to make this lovely cloth book for my little goddaughter and nephew.

CIMG1786

 

CIMG1788

CIMG1789


Hola a tots !! avui m’agradaria compartir amb vosaltres el meu últim DIY, recentment he estat comprant molt a Spoonflower, una empresa d’impressió increïble, on pots dissenyar imprimir i vendre la teva pròpia tela, paper pintat i paper de regal, de debò que és genial, i això no és un post patrocinat 🙂

Per fer aquest DIY vaig comprar un “fat quarter” (55cm x 45 cm aprox.) de tela de Bora per fer aquest llibre de roba tan bonic per a la meva petita fillola i el meu nebot.


 

Hola a todos !! hoy me gustaría compartir con vosotros mi último DIY, recientemente he estado comprando mucho en Spoonflower, una empresa de impresión increíble, donde puedes diseñar imprimir y vender tu propia tela, papel pintado y papel de regalo, de verdad que es genial (y esto no es un post patrocinado 🙂 )

Para hacer este DIY compré un “fat quarter” (55cm x 45 cm aprox.) De tela de Bora para hacer este libro de ropa tan bonito para mi pequeña ahijada y mi sobrino.

5 things you need to know to create your own online business

Hi guys! Sorry I’ve been out lately, but it’s for a good reason! I’ve been working hard creating my own little online shop! It’s not a thing yet but I would like to show you a sneak peek! Take a look:

CIMG1684www.oloboxes.com

 As you can imagine, by the photo, the shop it’s about kids, babies and handmade stuff. Don’t worry I will keep you updated.

So guys, after all this work I can tell it’s veeeeeeery difficult to begin a business by your own, you have to take control over so many things, let me explain you a few:

1. You need a creative mind, but you also have to be able to shut it down sometimes or you will be up all night.

2. You must set up a daily schedule to beat procrastination.

3. Save all your receipts or you will be losing money in no time, and that’s not the point, right?!

4. You need graphic/web design skills or a good designer friend available 24/7.

5. You must have a lot of space at home to keep all your stock.

 


Hola nois! Ho sento, he estat absent últimament, però és per una bona raó! He estat treballant molt dur creant la meva pròpia botiga online! Encara no està en funcionament, però m’agradaria ensenyar-te una primera imatge! Fes-li una ullada:

Com hauràs pogut deduir per la foto, els productes són principalment per a nens, nadons i són productes fets a mà. No et preocupis que us mantindré informats.

Així doncs, després de tot aquest treball puc dir que és moooooolt difícil iniciar un negoci pel teu compte, has de tenir el control sobre moltes coses alhora, per exemple:

1. Necessites una ment creativa, però també has de ser capaç d’apagar-la de tant en tant o estarà despert tota la nit donant voltes al llit amb mil idees al cap.

2. Has d’establir un horari diari per a superar la possible procrastinació.

3. Deseu tots els rebuts o estareu perdent diners als dos dies, i aquest no és l’objectiu, correcte?!

4. Cal tenir certs coneixements de disseny web/gràfic o un bon amic dissenyador disponibles 24/7.

5. Has de tenir espai a casa per mantenir tot el material i l’stock de productes.

 


Hola chicos! Lo siento, he estado ausente últimamente, pero es por una buena razón! He estado trabajando muy duro creando mi propia tienda online! Aún no está en funcionamiento, pero me gustaría enseñarte una primera imagen! Échale un vistazo:

Como habrás podido deducir por la foto, los productos son principalmente para niños, bebés y son productos hechos a mano. No te preocupes que te mantendré informados.

Así pues, después de todo este trabajo puedo decir que es muuuuy difícil iniciar un negocio por tu cuenta, debes tener el control sobre muchas cosas a la vez, por ejemplo:

1. Necesitas una mente creativa, pero también tienes que ser capaz de apagarla de vez en cuando o estarás despierto toda la noche dando vueltas en la cama con mil ideas en la cabeza.

2. Tienes que establecer un horario diario para superar la posible procrastinación.

3. Guarda todos los recibos o estarás perdiendo dinero a los dos días, y este no es el objetivo, correcto ?!

4. Hay que tener ciertos conocimientos de diseño web / gráfico o un buen amigo diseñador disponibles 24/7.

5. Debes tener espacio en casa para mantener todo el material y el stock de productos.

 

Happy Sant Jordi

Finally! Today is Sant Jordi! best day ever! And I want to celebrate it with you with a little present, a dragon bookmark printable for you guys. Wish you like it!

Sant_Jordi_printable_1

Sant_Jordi_printable_2

Download here


Per fi! Avui és Sant Jordi! el millor dia de l’any! I ho vull celebrar amb tu amb un regalet, un punt de llibre de drac imprimible. Espero que us agradi!


Por fin! Hoy es Sant Jordi! el mejor día del año! Y lo quiero celebrar contigo con un regalito, un punto de libro de dragón imprimible. Espero que os guste!

I really need these 5 illustrated albums

Hi guys! As an illustrator I really love illustrated books, I have a lot of them, and I don’t think they are for kids only I believe everybody can enjoy them! so take a look at my favourite ones this Sant Jordi:

 

el_petit_elliot_a_la_gran_ciutat

 

El petit Elliot a la gran ciutat

by Mike Curato

petita_gran_frida_kahlo

Petita & Gran Frida Kahlo

by Isabel Sánchez Vegara, Gee Fan Eng

Els_huguis_en_el_jersey_nou

Els Huguis en el jersey nou

by Oliver Jeffers

Quin_vent_llibre

Quin vent

by Rob Biddulph

Els_animals_del_mon

Els animals del món

by Geraldine Cosneau


Hola nois! Com a il·lustradora m’encanten els llibres il·lustrats, en tinc un munt, i crec que no són només per a nens, crec que tothom pot gaudir-ne! així que feu un cop d’ull als meus llibres il·lustrats preferits d’aquest Sant Jordi:


Hola chicos! Como ilustradora me encantan los libros ilustrados, tengo un montón, y creo que no son sólo para niños, creo que todo el mundo puede disfrutar de ellos! así que hechadle un vistazo a mis libros ilustrados favoritos de este Sant Jordi:

Plugin creado por AcIDc00L: bundles
Plugin Modo Mantenimiento patrocinado por: posicionamiento web